• Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Povljana - pogledaj dokument
  • Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Općina Povljana - pogledaj dokument
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Povljana - pogledaj dokument
  • Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Povljana - pogledaj dokument
  • Odluka o osnivanju povjerenstva za reklamacije potrošača - pogledaj dokument
  • Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga - pogledaj dokument