Nakon obaveznog čiščenja kontejneri za plastiku,papir i staklo premješteni su na prostor Mobilnog reciklažnog dvorišta.

Dana 03.09.2022. g neće se odvoziti miješani komunalni otpad, zbog kvara na kamionu za prikupljanje i prijevoz otpada. Otpad će se prikupljati u ponedjeljak, 05.09.2022. godine, u cijelom mjestu, uključujući i naselje Dubrovnik.

 

P3150518

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom šaljemo Vam ovu obavijest u sklopu koje se nalazi kalendar odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog (korisnog) komunalnog otpada i glomaznog otpada.

20220525 110940

Koja je razlika između smeća i otpada, kako pravilno razvrstavati otpad i što je recikliranje, ponovila su danas već usvojeno znanje djeca predškolske skupine DV Paški mališani u Povljani na otoku Pagu.

kamion

Oglas za rashodovanje (prodaju) starog kamiona - pogledaj

F0FD7FCA003D456BB032DD80AB9E10EA

S početkom nove školske 2021./2022. godine, započelo se sa uređenjem okoliša PŠ Povljana. Radovi na sanaciji ulazne terase koji su bili I. faza vanjske obnove zgrade Područne škole Povljana su privedeni kraju, te se započelo sa uređenjem okoliša PŠ Povljana.

Djelatnici tvrtke „Porat Povljana“ d.o.o. uklonili su borove od  kojih su neki predstavljali opasnost za učenike i zgradu škole, dok su drugi borovi uz malonogometno igralište uklonjeni kako bi se napravio teren za košarku, te su postavili nova ulazna vrata dvorišta škole, i novu zaštitnu mrežu uz malonogometno igralište.