groblje povljanaMjesno groblje u Povljani zauzima površinu od 1 ha, sa 165 grobnih mjesta. U sklopu groblja nalazi se kapelica za pogrebni obred. Groblje je okruženo borovom šumom . Ima uređen ulazni prostor sa parkingom i uređene glavne staze od bračkog štokanog kamena. Sporedne staze i prilazi grobnim mjestima prekriveni su riječnim nasipnim šljunkom. Grobna polja ukrašena su stablima čempresa. Groblje ima interni vodovod sa 2 slavine. Za odlaganje otpada na groblju postavljena su dva kontejnera od 1100 l.

Staro groblje nalazi se tik uz morsku obalu, sa grobljanskom crkvom Sv. Nikole koja je zbog uščuvanosti oduvijek privlačila pozornost istraživača paške baštine. Crkva sv. Nikole u starom groblju u Povljani povijesni je kulturni spomenik neprocjenjive vrijednosti, starohrvatska predromanička crkva. Crkvu je prvi zapazio i sustavnije istražio 1953.-1960. god. poznati naš arheolog i akademik dr. Ivo Petricioli. Obnovljena je temeljito 1991. godine nakon arheoloških istraživanja prof. Radomira Jurića i dr. Zdenka Brusića. Jednostavna je to građevina kojoj je uzdužni brod nadsvođen bačvastim svodom, a s istočne strane završava sa polukružnom apsidom. Na pročelju se ističe zvonik-preslica s jednim otvorom za zvono. «Posebno je zanimljiv u unutrašnjosti ostatak freske s likom sveca, jedan od najstarijih primjeraka zidnoga slikarstva u Dalmaciji» – piše I. Petricioli (Starohrv. Prosvjeta – 1963., Encikl. lik.umj. sv. 4., str. 13). Još su zanimljiva dva vrijedna nalaza: zabat oltarne pregrade i olovni moćnik, pronađen u oltaru crkve, koja datiraju u 11. st.