• CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE - pogledaj cjenik usluga
  • Odluka o načinu pružanju javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada u Općini Povljana - pogledaj dokument