• ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Povljana - pogledaj dokument