Sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Općine Povljana


Kako odvajati otpad?

Otpad treba odvojeno prikupljati i odložiti po vrstama u za to predviđene spremnike koji su postavljeni na javne površine. Trenutno je na području Povljane smješteno... Više informacija

Zašto odvojeno prikupljati otpad?

U skladu sa zakonskim okvirima svi zajedno imamo cilj i obvezu postizanja što većih količina odvojeno prikupljenog otpada kako bismo na odlagalište odložili što ... Više informacija