kanta

Obavještavaju se korisnici odvoza otpada da se od 09.06.2014. prestaje s odvozom običnih vreća za otpad. Ukoliko je količina otpada u kućanstvu veća od volumena posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu vreću isporučitelja koju je moguće kupiti u sjedištu tvrtke ili zadužiti dodatnu posudu.

Poštovani korisnici usluge odvoza otpada!

Najavljujemo jesensku akciju odvoza glomaznog otpada na području općine Povljana.
Akcija će se provoditi od 13. listopada do 24. listopada 2014.g., u vremenu od 7,00 do 14,00 sati.

P3150518

Djelatnici Porat Povljana d.o.o. otpočeli su sa radovima pojačanog održavanja javnih i zelenih površina i održavanja i čišćenja obalnog pojasa.
U tijeku su planirani radovi:

Od srpnja 2014.g. Porat Povljana d.o.o. uvodi odvojeno prikupljanje korisnog otpada u kućanstvima, stambenim zgradama, ustanovama i poslovnim prostorima, putem vreća od 120 l i putem spremnika. U tu svrhu, na području općine Povljana postavljene su skupine spremnika, za odvojeno prikupljanje otpada.

P3130524

U obalnom pojasu započinje svakodnevno čišćenje šetnice i obalnog pojasa. Obavljene su pripreme za sezonu i čišćenje plaža Veliki Dubrovnik i Mali Dubrovnik od krupnog i sitnog smeća sa betonskih, asfaltiranih, kamenih, travnatih i ostalih površina plaže, te strojno poravnavanje plaže. Nakon toga započinje program svakodnevnog ručnog čišćenja plaža, u razdoblju od lipnja do rujna. Plaže će svakodnevno čistiti 2 sezonska radnika, kojima će na ispomoći biti naši stalni djelatnici.

Na odlagalištu “Vulina Draga” može se deponirati samo otpad nastao na području općine Povljana.
Dovoz neopasnog inertnog otpada je dozvoljen unutar radnog vremena uz ispunjen prateći list (Obrazac PL-NO-IO) od ponedjeljka do petka od 8-19 sati, te subotom od 8-12 sati. Nedjeljom i praznicima odlagalište je zatvoreno.

Opasni otpad (sve kategorije) ne smijemo primate na odlagalište.