Nakon obaveznog čiščenja kontejneri za plastiku,papir i staklo premješteni su na prostor Mobilnog reciklažnog dvorišta.