Od srpnja 2014.g. Porat Povljana d.o.o. uvodi odvojeno prikupljanje korisnog otpada u kućanstvima, stambenim zgradama, ustanovama i poslovnim prostorima, putem vreća od 120 l i putem spremnika. U tu svrhu, na području općine Povljana postavljene su skupine spremnika, za odvojeno prikupljanje otpada.


Od utorka 15. srpnja 2014. počinje podjela posebnih plavih vreća za papir i žutih vreća za razvrstavanje i prikupljanje plastičnog otpada.
Odvoz odvojeno prikupljenog otpada vršit će se jedan puta mjesečno i to prve subote u mjesecu. Toga dana iznesite svoje vreće sa papirom i plastikom uz kantu(kontejner) za komunalni otpad kako bi je radnici Porat Povljana d.o.o. pokupili.
U vreće za papir treba odlagati samo papir (novine, časopise, prospekte, kataloge, fotokopirni papir, knjige, slikovnice, bilježnice, pisma, papirnate vrećice, sve vrste kartona)
U vreću za papir ne odlažite: zauljeni i prljavi papir, indigo papir, fotografije i fotopapir, iskorištene papirnate maramice, višeslojnu ambalažu (tetrapak od mlijeka i sokova), ljepljive trake, plastificirani i metalizirani papir, papirnate vrećice iz usisivača.
U vreće za plastičnu nepovratnu ambalažu treba odlagati: vrećice za domaćinstvo, plastične folije, plastičnu ambalažu (namijenjenu za: jestivo ulje, ocat, sredstva za pranje, čišćenje, deterđente, kozmetiku, bočice za lijekove – osim citostatika), zatim sve nepovratne plastične boce, čaše za jogurt, sirne namaze, pudinge, pića i druge namirnice, plastične tanjure, pribor za jelo, zaštitnu ambalažu od stiropora i sl.
U ove vreće je zabranjeno odlagati komunalni otpad, te plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (od motornih ulja, antifriza, herbicida, pesticida, derivata nafte, različitih kiselina, lužina i sl.). U vreće je preporučljivo odlagati opranu ambalažu.

U skladu sa zakonskim okvirima svi zajedno  imamo cilj i obvezu postizanja što većih količina odvojeno prikupljenog otpada kako bismo na odlagalište odložili što manje količine, a izdvojene sirovine iskoristili u daljnjim procesima proizvodnje novih proizvoda te time zaštitili okoliš.
Cilj nam je pokušati podići svijest mještana oko postupanja s otpadom kako bi se povećao broj stanovnika uključenih u organizirani odvoz otpada i smanjio broj divljih odlagališta. Očekujemo da ćemo potaknuti na razmišljanje barem dio vas koji dosad niste promišljali koje sve probleme i posljedice mogu prouzročiti divlja odlagališta odnosno nepropisno postupanje s otpadom.
U našem dosadašnjem praćenju stanja na području općine Povljana otkrili smo više lokacija na koje su neki od mještana dovezli razni otpad ne misleći da divlja odlagališta:
- ugrožavaju  naše podzemne i nadzemne vode
- pogoršavaju  kvalitetu zraka
- da pojačavaju rizik od požara i eksplozija i utječu na promjenu klime
- da pospješuju neplodnost tla
- da ugrožavaju opstanak nekih biljnih i životinjskih vrsta, a povećavaju populaciju drugih  (najviše   štakora i drugih glodavaca)
- da ugrožavaju zdravlje ljudi.

Zato kada bacate komunalni otpad činite to na način:
Papir i plastiku odlažite u vreće i spremnike za odvojeno sakupljanje papira i plastike.
Na sabirnom mjestu na odlagalištu otpada Vulina Draga možete svakog dana osim nedjelje u radno vrijeme odlagališta besplatno predavati papir, plastiku, staklo, električni i elektronički otpad, metalni otpad, staro motorno ulje, stare baterije, stare gume, akumulatore. Krupni i građevinski otpad koji nastaje u kućanstvu, možete besplatno predati ukoliko ga sami dovezete u osobnom vozilu ili u osovinskoj prikolici za osobna vozila.
Ovakvim ponašanjem doprinijet ćete zaštiti prirode, boljoj budućnosti za svoju djecu, a tada ćete bolje živjeti i vi.

Mole se mještani da se aktivno uključe u odvojeno prikupljanje otpada, te da prate informacije o novim aktivnostima Općine Povljana vezane uz ovu važnu temu.
Imate li dodatnih pitanja ili nam želite reći svoje prijedloge molimo nazovite na 692-717 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., jer nam je Vaše mišljenje važno! 
Zahvaljujemo na suradnji!
Uprava Porat Povljana d.o.o.