P3150518

Djelatnici Porat Povljana d.o.o. otpočeli su sa radovima pojačanog održavanja javnih i zelenih površina i održavanja i čišćenja obalnog pojasa.
U tijeku su planirani radovi:


- redovno pometanje javno prometnih površina, svakodnevno čišćenje i održavanje koševa za otpatke, te zbrinjavanje prikupljenog otpada
- košnja travnjaka i sakupljanje trave i lišća, odvoz i zbrinjavanje zelenog i ostalog otpada sakupljenog čišćenjem javnih zelenih površina, održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, sprava na dječjem igralištu, fontane)
Dječje igralište premješteno je u park na Trgu Sv. Jurja kao sigurnije i kvalitetnije mjesto za igru i druženje, a na dosadašnji prostor dječjeg igrališta ovih dana montiraju se štandovi za tržnicu u cilju poboljšanja uvjeta tržnog prostora.