F0FD7FCA003D456BB032DD80AB9E10EA

S početkom nove školske 2021./2022. godine, započelo se sa uređenjem okoliša PŠ Povljana. Radovi na sanaciji ulazne terase koji su bili I. faza vanjske obnove zgrade Područne škole Povljana su privedeni kraju, te se započelo sa uređenjem okoliša PŠ Povljana.

Djelatnici tvrtke „Porat Povljana“ d.o.o. uklonili su borove od  kojih su neki predstavljali opasnost za učenike i zgradu škole, dok su drugi borovi uz malonogometno igralište uklonjeni kako bi se napravio teren za košarku, te su postavili nova ulazna vrata dvorišta škole, i novu zaštitnu mrežu uz malonogometno igralište.

S početkom 2022. godine započet će se i sa postavljanjem nove prometne signalizacije, a sve kako bi naši najmlađi bili sigurni u prometu na putu do škole!

S početkom nove školske godine, povećava se broj djece u prometu, stoga ovim putem pozivam vozače na veći oprez u prometu – poštujte prometne znakove i propise i pridržavajte se sigurnosnih pravila. Kad se približavate pješačkom prijelazu budite oprezni, usporite, propustite pješake, ne ometajte ih i ne ugrožavajte. Posebno pazite na djecu koja hodaju uz cestu.

U blizini škola, vrtića i u zonama smirenog prometa usporite i vozite oprezno.

Vaš načelnik!

9A782C488A5545F9BFB0F0CABDBAB90A
F0FD7FCA003D456BB032DD80AB9E10EA
48B0A889583A4852AAB098822B5E40CA
F7F8491A332B4815BEB4B9F992F96443