Na odlagalištu “Vulina Draga” može se deponirati samo otpad nastao na području općine Povljana.
Dovoz neopasnog inertnog otpada je dozvoljen unutar radnog vremena uz ispunjen prateći list (Obrazac PL-NO-IO) od ponedjeljka do petka od 8-19 sati, te subotom od 8-12 sati. Nedjeljom i praznicima odlagalište je zatvoreno.

Opasni otpad (sve kategorije) ne smijemo primate na odlagalište.